Een stap verder met imaginaire rescripting en de stoelentechniek

Remco van der Wijngaart

Trefwoorden: Imaginaire rescripting, stoelentechniek, verdieping, creatieve toepassingen

Inhoud workshop
Imaginaire rescripting en de stoelentechniek worden beschouwd als kerntechnieken in schematherapie. Deze technieken behoren dan ook tot de standaard onderdelen in de training tot schematherapeut. Met de toegenomen populariteit van schematherapie is ook de belangstelling in de werkingsmechanismen en toepassingsmogelijkheden van deze technieken enorm toegenomen. Zo is er een enorme hoeveelheid wetenschappelijke publicaties over imaginaire rescripting en wordt deze techniek als op zichzelf staande behandeling toegepast bij diverse angst en stemmingstoornissen (van der Wijngaart, 2020). Met de vele toepassingen van deze technieken zijn er ook steeds meer creatieve variaties ontwikkeld in de werkwijze; in de imaginatie worden coping modi gevisualiseerd bij die clienten die maar geen beelden krijgen, imaginaties worden toegepast tijdens de stoelentechniek om de verschillende stoelen meer emotionele lading te geven en de stoelentechniek wordt niet alleen bij coping- en oudermodi toegepast maar ook bij boze kind modi, of stoelen worden gebruikt om de verschillende stappen van de gezonde volwassene meer zichtbaar te maken. In deze workshop worden verschillende van die variaties op deze technieken besproken, gedemonstreerd en geoefend. Daarmee gaat deze workshop een stap verder in de toepassingen van imaginaire rescripting en de stoelentechniek. Tevens wordt er ingegaan op de vele uitdagende situaties waar we als schematherapeuten mee worden geconfronteerd in de klinische praktijk zodat er gedurende de dag ook ruimte zal zijn voor de ‘Wat nou als…?’-vragen.

Leerdoelen
Aan het eind van deze workshop hebben deelnemers geleerd

  • Hoe op een creatieve manier om te gaan met de probleemsituaties tijdens imaginaire rescripting
  • Hoe op een creatieve manier probleemsituaties te hanteren tijdens de stoelentechniek
  • Hoe stoelen in een stoelentechniek ook andere representaties kunnen zijn dan die van modi
  • Hoe imaginaties en stoelentechniek te mengen zijn om een sterkere correctieve emotionele ervaring te genereren
  • Hoe je, gebruikmakend van de uitgangspunten en kernelementen van de technieken, heel vrij kunt zijn in de toepassingsvormen van beide technieken
  • Dat je een prettige, leuke en tegelijk ook leerzame dag hebt gehad

Werkvormen
Korte inleidingen worden afgewisseld met live demonstraties, het gebruik van audiovisuele clips en oefeningen in kleine groepjes

Literatuur

  • Van der Wijngaart, R. (2020) Imaginaire rescripting, theorie en praktijk
  • Creative Methods in Schema Therapy (2020) Edited by Gillian Heath and Helen Startup. Chapter 11 Creative methods with coping modes and chair work