Criteria abstracts

Criteria beoordeling 
Bij de beoordeling van je bijdrage let de congrescommissie onder meer op:

 • Aansluiting op het congresthema All you need is;
 • Relevantie voor de praktijk van schematherapie; 
 • Wetenschappelijke kwaliteit; 
 • Vernieuwend gehalte; 
 • Wijze van presentatie en overlap met andere bijdragen. 

Zorg ervoor dat dat je inzending aan de volgende criteria voldoet 

Symposia 

 • Een symposium bestaat uit 3 of 4 lezingen en duurt in totaal 75 minuten. Voor het symposium als geheel en voor elke lezing moet je een abstract indienen. Dit kan binnen één invulformulier. Geef duidelijk aan wie de voorzitter van het symposium is en wie de andere sprekers zijn. In symposia worden resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd, waarbij uitdrukkelijk aandacht wordt besteed aan de betekenis van deze resultaten voor de praktijk. 
 • Sprekers van symposia (max 5) krijgen 50% korting
 • Geen groep om een symposium mee samen te stellen? Stuur dan een voorstel voor een lezing in van maximaal 20 minuten.

Workshops 

 • Vermeld bij een workshop duidelijk het leerdoel en de werkvormen. Geef ook aan hoe de workshop aansluit op het congresthema. Belangrijk is dat de werkvormen activerend en actief zijn en er vaardigheden geoefend kunnen worden. Een workshop duurt 75 minuten. In een workshop staat het interactieve karakter (via discussie, rollenspel, etc.) voorop.  
 • Sprekers van een workshop (max 2) hebben gratis toegang tot het congres.

Algemeen

 • Vul de gevraagde invoervelden correct en volledig in. Het gaat daarbij bijv. om naam, voorletters en voornaam, titel, en functie van de spreker(s). 
 • De tekst moet in goed Nederlands worden ingezonden en zo concreet mogelijk zijn. Geef bijvoorbeeld aan wat de resultaten zijn in plaats van ‘resultaten van het onderzoek zullen worden besproken’. 
 • De titel is beknopt (maximaal 20 woorden) en pakkend en geeft goed weer waarover de bijdrage gaat. 
 • De abstracttekst mag maximaal 350 woorden bevatten. 
 • De literatuurlijst, met minimaal 1 en maximaal 3 relevante literatuurverwijzingen, moet voldoen aan de APA-criteria. Een duidelijke uitleg met voorbeelden vind je op de website van de Universiteit Twente
 • De congrescommissie moedigt initiatieven aan die een combinatie omvatten van praktijk/behandeling en onderzoek.
 • De tekst die je aanlevert wordt NIET geredigeerd voor publicatie op de website, dus let op spelling, grammatica en juistheid van wetenschappelijke feiten.  
 • Onduidelijke of onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen, evenals voorstellen die niet voldoen aan de richtlijnen. 

Vanaf 25 januari tot 1 april kan je je voorstel voor symposia, workshops, lezingen en posters indienen. Je ontvangt direct erna per e-mail een bevestiging.
In april worden de abstracts beoordeeld door de congrescommissie. In mei krijg je bericht of je bijdrage is geplaatst in het programma en zo ja, op welk tijdstip.

Dien direct een abstract in.