In de kramp van de perfectionistische overcontroleerder

Wiesette Krol, Judith Vanhommerig

Trefwoorden

Eetstoornis, perfectionistische overcontroleerder, vaktherapie cluster C

Kennisniveau

Alle niveaus

Inhoud

Wat is het thema van de supervisie, waarom is dit thema van belang en hoe geef je dit vorm?
Het thema van de supervisie is, op verzoek, omgaan met hardnekkige coping modi bij cluster C en eetstoornissen.
Er zijn aanwijzingen dat Schematherapie een waardevolle benadering kan zijn in de behandeling van ernstige eetstoornissen, vooral wanneer er daarnaast sprake is van persoonlijkheidstrekken zoals perfectionisme, lage zelfwaardering en rigiditeit (Fairburn, 2009). Schematherapie verschaft een model waarbij de oorsprong en de functie van de eetstoornis gelinkt kan worden aan de huidige problematiek (Simpson, 2021). Er zijn inmiddels ook wetenschappelijke aanwijzingen dat Schematherapie de ernst van de eetstoornis kan verminderen en de kwaliteit van leven vergroot (Simpson, 2021). De rigide denkpatronen en ernstige vermijding kunnen bewerkt worden met behulp van schematherapeutische technieken. Hierbij wordt niet alleen verandering bewerkstelligd op een rationeel niveau maar ook op emotioneel en gedragsmatig niveau. De perfectionistische overcontroleerder speelt een grote rol bij de ontwikkeling en in stand houding van de eetproblematiek.
In deze openbare supervisie gaan we aan de slag met deze modus en wordt gedemonstreerd hoe klinisch psycholoog en vaktherapeut deze kant bewerken met experientiele technieken.

Literatuur

Simpson, Susan & Azam, Fatima & Brown, Siennamarisa & Hronis, Anastasia & Brockman, Robert. (2021). The impact of personality disorders and personality traits on psychotherapy treatment outcome of eating disorders: A systematic review. Personality and Mental Health. 16. 10.1002/pmh.1533.
Simpson, Susan. (2021). Schema Therapy for Eating Disorders with Complexity and Comorbidity. Clinical Psychology Forum. 343. 39. 10.53841/bpscpf.2021.1.343.39.
Waller G, Kennerley H, Ohanian V. Schema-focused cognitive behaviour therapy with eating disorders. In: Riso LP, du Toit PT, Young JE, editors. Cognitive schemas and core beliefs in psychiatric disorders: a scientist practitioners’ guide. New York: American Psychiatric Association; 2007. pp. 139–175. [Google Scholar]