Altijd iets te beleven! Spel en spontaniteit gebruiken in schematherapie

Rosi Reubsaet & Judith Hollands

Trefwoorden: Spel, Spontaniteit, Ervaringsgericht, Rolmodel, Workshop

Inhoud workshop

‘Spontaniteit en spel’ wordt door Jeffrey Young beschreven als een universele basisbehoefte. In schematherapie koppelen we deze basisbehoefte vaak aan de blije kind modus. Echter, spel en spontaniteit kunnen een veel grotere rol spelen in het therapieproces. Het overwogen en gericht inzetten van spel en spontaniteit als therapeutische interventie biedt veel mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld een manier zijn om emoties te reguleren, om de band tussen therapeut en cliënt te versterken en om moeilijke situaties in de therapie te overwinnen. Daarnaast maakt het de therapie en het werk leuker.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van spel en spontaniteit, is het belangrijk dat dit comfortabel genoeg voelt voor de (schema)therapeut, dat het aansluit bij diens stijl en voorkeuren en dat het de client uitnodigt zijn manier te ontdekken. Authenticiteit en echtheid zijn immers onmisbare elementen in ‘limited reparenting’. Tegelijk roept ‘gek doen’ of ‘iets eruit flappen’ soms negatieve gevoelens (schaamte) op bij therapeuten, zeker bij cliënten die dit zelf ook moeilijk vinden. Dit kan ertoe leiden dat het gebruik van spel en spontaniteit vermeden wordt.

In deze workshop, die uit 3 onderdelen bestaat, besteden we aandacht aan deze thema’s:

 • Achtergrond: de rol van spel en spontaniteit in de ontwikkeling van kinderen tot gezonde volwassene.
 • Welke relatie heb je als therapeut met spel en spontaniteit? Wat past bij jou?
 • Inspirerende oefeningen om spel en spontaniteit in te zetten ten behoeve van de therapie.

Leerdoelen

Het wordt een leuke dag 😊 met genoeg te beleven. Daarnaast leer je ook nog het volgende:

 • Je leert welke rol spel speelt in de ontwikkeling van kinderen, in het bijzonder ten aanzien van emotie-regulatie.
 • Je leert jouw spontaniteit beter waarderen en inzetten.
 • Je doet ervaring op met diverse ervaringsgerichte oefeningen waarin spel en spontaniteit een belangrijke rol spelen.
 • Je oefent als rolmodel voor de cliënt.

Werkvormen

 • Korte powerpoint over het belang van spel in de ontwikkeling en in de therapie.
 • Demonstratie van ervaringsgerichte oefeningen
 • Zelf oefenen, in rollenspellen, tweetallen en kleine groepen

Literatuur

 • Shaw, I. (2022). Spontaniteit en spel in schematherapie. In: Heath, G., & Startup, H. (2022). Creatieve technieken in schematherapie. Innovatie en nieuwe inzichten voor de klinische praktijk. Houten: BSL
 • Hollands, J., Sijbers, G., & Krol, W. (2022). Hoe dramatherapie het ervaringsgericht werken werken in schematherapie versterkt. In: Hornsveld, H., Bögels, H., & Grandia, H. (2022). Casusboek Schematherapie. Houten: BSL
 • Lockwood, G., & Shaw, I. (2012). Schema Therapy and the role of joy and play. In: Van Vreeswijk, M., Broersen, J., & Nadort, M. (2012). The Wiley Blackwell handbook of Schemathrapy. Theory, research and practice. West Sussex: John Wiley and Sons.