De kracht van N=1, een introductie in Single Case Experimental Designs

Samantha Bouwmeester

TrefwoordenSCED, multiple baseline design, statistiek, methode

Inhoud workshop

De populariteit van single case designs in de klinische psychologie is de afgelopen decennia erg groeiende. Dit komt waarschijnlijk omdat deze designs het mogelijk maken om het effect van een (aspect van) een therapie zelfs bij een zeer klein aantal participanten te evalueren. Kenmerkend van een SCED is dat er zowel metingen worden gedaan in een baseline fase als in een interventie fase waardoor de client zijn eigen controle conditie vormt. Om het effect van een interventie te evalueren kan gebruikt worden gemaakt van visuele inspectie maten als ook van statistische randomisatie toetsen. In de workshop zullen we aan de slag gaan met SCED data en de verschillende soorten analyse methoden bespreken. Er zal tijdens de workshop gebruikt worden gemaakt van de gratis beschikbare shiny app: https://architecta.shinyapps.io/SingleCaseDesignsv02/

Leerdoelen

  • Na afloop van vandaag ben je goed bekend met de klinisch-wetenschappelijke rationale van de SCED;
  • kun je zelf een SCED opzetten inclusief randomisatie en powerberekening;
  • en de data ervan analyseren met behulp van een online applicatie.

Werkvormen

  • Uitleg over SCED
  • Zelf oefenen met applicatie SCED (laptop vereist).
  • Discussie SCED

Literatuur

  • Kazdin AE (2019). Single-case experimental designs. Evaluating interventions in research and clinical practice. Behaviour research and therapy, 117, 3-17.
  • Bouwmeester S & Jongerling J (2020). Power of a randomization test in a single case multiple baseline AB design. Plos One, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228355
  • twee papers van Bulte & Onghena (2008 en 2009) over randomisatie procedures in SCED’s
  • Tanious & Onghena (2019) artikel over SCED’s