Competentiegerichte Supervisie Schematherapie: Het gebruik van de Schematherapeut Competentie Beoordelingsschaal (SCB) in het supervisieproces

Truus Kersten

Trefwoorden: SCB, leerdoelen, evalueren, toetsen competenties

Inhoud workshop

Het Supervisorschap wordt tegenwoordig steeds meer gezien als een vak apart, waarbij het laatste decennium door verschillende gremia competenties en richtlijnen voor Supervisoren in de GGZ zijn opgesteld (Vanaerschot, Nicolai, Daansen, 2021). In 2015 heeft de American Psychological Association (APA) richtlijnen opgesteld voor het geven van supervisie aan psychologen (APA, 2015). De supervisor zou volgens deze richtlijnen competenties moeten hebben op 7 domeinen: Per domein heeft de APA een aantal concrete richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen vormen een goede basis voor de algemene supervisorcompetenties.

Als supervisor schematherapie zijn daarnaast ook nog specifieke schematherapie competenties van belang, zo vinden zowel de International Society of Schema Therapy (ISST) als de Vereniging voor Schematherapie (VSt). In de periode 2013-2014 is door een aantal experts, supervisoren van de ISST, de Schema Therapy Supervision Rating Scale (STSV-RS) ontwikkeld, inmiddels ook vertaald in het Nederlands. Deze beoordelingsschaal is bedoeld voor het evalueren van de supervisie/supervisor in schematherapie. De te scoren items zijn te zien als competenties van de supervisor schematherapie.  Sinds mei 2016 is het door de Vereniging voor Schematherapie (VSt) verplicht gesteld dat a.s. Supervisoren een tweedaagse Schematherapie Supervisorencursus volgen, naast een algemene Supervisorenopleiding (bijv. NVP of VGCt). Hierin wordt de STSV-RS tegenwoordig gebruikt om de competenties van de supervisor te evalueren.

Eén van de taken van de supervisor schematherapie is het werken met de Schematherapeut Competentie Beoordelingsschaal (SCB) (STCS-I-1) tijdens het supervisieproces.

In deze workshop zal worden ingegaan op het gebruik van deze competentielijst aan het begin van de supervisie (voor het vaststellen van competenties en het opstellen van leerdoelen voor de supervisie), tijdens (procesgericht, evaluerend en toetsend) en aan het einde van de supervisie (evaluerend en go-no go).

Na een introductie over de start van de supervisie (en het bespreken van poortwachtersfunctie!) zal met de competentiescores van de SCB worden geoefend met een nieuwe manier van het opstellen van leerdoelen, direct gekoppeld worden aan de SCB.  Daarna wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van competenties aan de hand van de leerdoelen en het volgen en beoordelen van de competenties waar geen specifieke leerdoelen voor zijn opgesteld: hoe en op welke wijze doe je dat in begin-, midden- en eindfase van de supervisie, tussentijdse evaluatie en toetsen (go-no go). Deze verschillende taken worden geoefend in rollenspelen of gedemonstreerd door de docent.

Deelnemers ontvangen een document met richtlijnen, tips en formulieren die ze kunnen gebruiken voor het volgen en beoordelen van competenties, aanvullend aan de SCB-beoordelingen.

 

Leerdoelen

  • de supervisor is in staat de SCB te gebruiken bij de beoordeling van video’s, audio-opnames, papieren producten en rollenspelen

  • de supervisor is in staat met een supervisant leerdoelen op te stellen met een directe link naar de competenties van de SCB en de YSQ

  • de supervisor is in staat de competenties van de supervisant te volgen en toetsen en een ‘no go’ gesprek te voeren met een supervisant

Werkvormen
Theoretische inleiding, demonstratie, rollenspel, groepsimaginatie, bespreking in subgroepen.

Literatuur

  • American Psychological Association (2015). Guidelines for clinical supervision in health service psychology. American Psychologist, 70, 33-46. (14 pag)

  • Vanaerschot, G. Nicolai, N., Daansen, P. (red) 2021, Supervisie als proces: Een gids voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

  • Schematherapeut Competentie Beoordelingsschaal (SCB) (STCS I-1, Nederlandse vertaling)

  • Schema Therapy Supervision Rating Scale (STSV-RS), Nederlandse vertaling)