Behoeften in de microkosmos van de groeps-schematherapie

 

Natalie van Oort en Chris Korevaar

TrefwoordenBehoeften, groepsfasen, ontwikkelingsfasen, groepsdynamica, experientiele oefeningen

Inhoud workshop

Schematherapie in groepen kent veel voordelen en mogelijkheden. De groep biedt meer mogelijkheden voor het vinden van herkenning, steun en het doorbreken van interactionele patronen en veel schemagroepstherapeuten vinden het werken in groepen een verrijking. Toch kent deze vorm van therapie ook lastige kanten. Vaak is het moeilijk te onderscheiden of het gedrag van groepsleden voortkomt uit individuele modi of dat er sprake is van groepsdynamische processen.

Het is een voortdurende uitdaging zowel aandacht te hebben voor de collectieve behoefte van de groep als die van de individuele groepsleden. Ook is het vinden van een balans tussen het bieden van structuur en het ruimte laten voor de dynamiek in een groep in de praktijk vaak niet eenvoudig. De positieve kracht in een groep kan ook destructief uitpakken.

In deze workshop zullen we aan de hand van de ontwikkelingstheorie van behandelgroepen van Baruch Levine stilstaan bij de behoeften van de groep per ontwikkelingsfase.

We onderzoeken welke experientiele groepsoefeningen passend kunnen zijn in de pre-fase, de parallelfase, de opnemeningsfase, de wederkerigheidsfase en de eindfase.

We staan stil bij hoe je om kan gaan met crises in de groep die een overgang naar een volgende groepsfase kunnen kenmerken. Hoe kan je als schematherapeut omgaan met crisis rond de thema’s autoriteit, intimiteit en separatie?

Naast de vraag wat de groep en de individuele leden van de groep nodig hebben is het ook interessant om stil te staan bij de samenwerkingsbehoeften van de groepstherapeuten. Hoe kun je, bijvoorbeeld als therapeutenkoppel, inspelen op elkaars persoonlijke krachten, behoeften en ook valkuilen.

De workshop zal bestaan uit een combinatie van theoretische kennis en praktische oefeningen. Waarbij we dieper willen ingaan op limited reparenting binnen de groepsdynamiek en hoe dit kan bijdragen aan het vervullen van de emotionele behoeften van individuele deelnemers in de groep.

Deelnemers zullen de kans krijgen om hun eigen praktijkervaringen te delen en samen te werken in kleine groepen om te oefenen met het toepassen van de geleerde concepten. We streven ernaar om de deelnemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van praktische vaardigheden die ze direct kunnen toepassen in hun werk binnen de schema groeps-psychotherapie.

Kortom, deze workshop biedt een praktische en uitdagende leerervaring voor schematherapeuten die hun vaardigheden willen verbeteren bij het werken met schema groeps-psychotherapie en experientiele werkvormen. Vanzelfsprekend zal plezier ook het uitgangspunt zijn op deze dag. Natalie en Chris zullen jullie met veel enthousiasme ontvangen.

Leerdoelen

 

 • Koppeling maken tussen ontwikkelingsfasen in de groep en schematherapeutische concepten
 • Emotionele basisbehoeften in de verschillende groepsfases.
 • Therapeutenkoppels en de behoeften van de therapeut in de samenwerking.
 • Experientiele oefeningen afstemmen op groepsdynamiek

Werkvormen

 • Presentatie over theorie en achtergrond.
 • Demonstratie van experientiele oefeningen gericht op behoeften in de groep.
 • Zelf oefenen met interventies in kleine subgroepen.
 • Onderzoeken binnen een Interactieve en speelse sfeer.

Literatuur

 

 • Dweck, C. S. (2017). From needs to goals and representations: Foundations for a unified theory of motivation, personality and development. Psychological Review, 124, 689–719. https://doi.org/10.1037/rev0000082
 • Leerboek groepspsychotherapie Redactie: Piet Verhagen, Arnout ter Haar | Boom uitgevers Amsterdam,  2022,  ISBN 9789024442720H3 Groepsdynamische processen; W de Haas

  H4 Interpersoonlijke groepstherapie  ; l. Kelfkens

  H10 Schemagerichte groepstherapie ; H. Aalders & E. Loeb

 

Sprekers

Natalie van Oort, Psychotherapeut, supervisor/leertherapeut/opleider VSt/VGCt/ISST en geregistreerd Psychodramatherapeut (NVGP). Werkzaam bij Altrecht SGGZ, afdeling jongvolwassenen. Zij heeft ruime ervaring met geven van individuele- en groepsschematherapie aan jongvolwassenen en volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek

Chris Korevaar, Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut , supervisor VST/ISST, Lid NVP. Werkzaam als hoofdbehandelaar bij GGZ  PsyMens binnen de SGGZ (Volwassen en Jongvolwassenen). Voorzitter van de Commissie Cursusaccreditatie. Chris heeft ruime ervaring met het geven van schematherapie in groepen binnen de klinische en ambulante setting.