Schematherapie met adolescenten

Renée van Weering, Hélène Bögels en Natalie van Oort

Introductie

In deze openbare supervisie wordt door supervisant Renée van Weering een casus ingebracht van een 18-jarige thuiswonende jongere, waarbij ook systemische en culturele aspecten een rol spelen. De jongere wordt behandeld binnen haarvrijgevestigde praktijk waar zij het liefst met adolescenten en jongvolwassenen werkt. De supervisant zal kort haar casusconceptualisatie presenteren, waarna het modusmodel samen met de supervisor Hélène Bögels doorgesproken wordt en vervolgens haar vragen bij deze casus besproken zullen worden.

Tijdens de supervisie zal Natalie van Oort, eveneens ervaren als supervisor in schematherapie voor adolescenten, als secondant aanwezig zijn. Immers het is geregeld pionieren en ontdekken, en dan weten twee meer dan één. Na de supervisie zullen Natalie en Hélène nog een aantal algemene specifieke onderwerpen behandelen die vaker ter sprake worden gebracht in hun supervisies over schematherapie bij adolescenten en jongvolwassenen.

Renée van Weering, klinisch psycholoog/psychotherapeut bij van Weering Psychotherapie te Culemborg.

Hélène Bögels, supervisor VSt, VGCt en NVGP, docent schematherapie voor volwassenen en adolescenten, klinisch psycholoog/psychotherapeut in een schematherapie-team bij het Centrum voor Adolescenten Psychiatrie van de Reinier van Arkel in Den Bosch.

Natalie van Oort, supervisor VSt en VGCt, docent schematherapie voor adolescenten en volwassenen, psychotherapeut bij Altrecht Centrum Jongvolwassenen te Utrecht.