Schematherapie bij stemmen horen

Ruben Schrameijer, Janneke Ferwerda
NPI

Kernwoorden

Auditieve verbale hallucinaties, stemmen, Psychose

Doelgroep

Volwassenen

Thematiek en problematiek

Psychoses, Trauma en PTSS

Introductie

Disfunctionele oudermodi zijn kritische of negatieve stemmen in je hoofd die lijken op de stemmen van mensen uit je jeugd. Soms worden deze stemmen hardop gehoord en kunnen ze worden beschouwd als auditieve hallucinaties (AVH). Vaak wordt bij stemmen horen slechts gedacht aan mensen met een psychotische stoornis. Stemmen horen is echter een fenomeen dat bij alle psychiatrische stoornissen voor kan komen zoals bij PTSS, stemmingsklachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek. De mate waarin mensen last hebben van de stemmen staat los van de classificatie.

Het meemaken van trauma’s in de voorgeschiedenis blijkt een van de oorzaken voor het ontstaan van stemmen. Er blijkt vaak een sterke relatie te bestaan tussen dat wat de stemmen zeggen en dat wat iemand heeft meegemaakt. Schematherapie heeft veel aandacht voor de samenhang en ontstaansgeschiedenis van klachten. Het is een vorm van therapie waarbij het horen van stemmen zeker geen contra-indicatie hoeft te zijn voor behandeling. In tegendeel, het is een behandelvorm waar het verminderen van de lijdensdruk ten aanzien van stemmen goed onderdeel kan uitmaken van de behandeling.

In deze workshop staan we stil bij recente wetenschappelijke inzichten en de samenhang tussen ingrijpende levenservaringen en stemmen horen. We gaan oefenen hoe je stemmen goed kunt uitvragen middels een semi-gestructureerd interview en hoe je ze kunt meenemen in een schematherapie casusconceptualisatie.

Leerdoelen

  • Inzicht in samenhang ingrijpende levenservaringen en stemmen horen
  • Hoe je stemmen bespreekbaar maakt en kunt meenemen in een casusconceptualisatie – Hoe je de behandeling voor stemmen horen integreert in een schematherapie
  • Hoe je een experiëntiële techniek kunt toepassen gericht op het horen van stemmen

Werkvormen

Presentatie over theorie en wetenschap, videomateriaal van de technieken en oefenen in kleine groepjes met de toepassing van experiëntiële technieken geschikt voor de behandeling van stemmen.

Literatuur

  • McGrath, J. J., Saha, S., Al-Hamzawi, A., Alonso, J., Bromet, E. J., Bruffaerts, R., … & Florescu, S. (2015). Psychotic experiences in the general population: a cross-national analysis based on 31 261 respondents from 18 countries. JAMA psychiatry, 72(7), 697-705.
  • Slotema e.a. (2017) Negative Beliefs about Voices in Patients with Borderline Personality Disorder Are Associated with Distress: A Plea for Cognitive-Behavioural Therapy Psychopathology 2017;