Schematherapie & Dramatherapie: Corrigerende ervaringen in de spelwerkelijkheid

MDTh Katrin Bange1, Karin Hilderink2
1Praktijk voor Vaktherapie en Coaching Nijmegen,
2Karin Hilderink, praktijk voor dramatherapie en begeleiding

Kernwoorden

Ervaringsgericht, Embodiment, Kindmodi, Gezonde volwassene

Doelgroep

Volwassenen

Thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Workshop

Dramatherapie maakt gebruik van ervaringsgerichte werkvormen en expressietechnieken zoals rollenspel, improvisatie- en psychodramatechnieken. Er is enige evidentie dat dramatherapie effectief is bij het oproepen van emoties (Keulen-de Vos, van den Broek, Bernstein, Vallentin & Arntz, 2017). In schematherapie is het sturen op contact met de eigen gevoelens en behoeften middels experiëntiële technieken een belangrijke pijler in de therapie, waardoor deze therapie goed gecombineerd kan worden met dramatherapie (De Gruijter, 2020). In dramatherapie kan door middel van het ‘doen alsof’ een spelwerkelijkheid worden gecreëerd, die niet de realiteit is, maar waarbinnen de opgedane ervaringen wel echt zijn. In deze spelwerkelijkheid is het mogelijk gevoelens, gedachten en behoeften te ervaren in een veilige context en er bewust bij stil te staan. Het lichaam is hierin een belangrijk instrument en informatiebron. Deze, emotionele en lijfelijke ervaringen binnen de spelwerkelijkheid, kunnen bijdragen aan het vergroten van het inzicht in en het bewerken van schema’s en modi. Binnen spel kan er geëxperimenteerd en geoefend worden met nieuw gedrag, waardoor het vermogen tot zelfexpressie en verbinding met anderen kan worden vergroot. Er kunnen nieuwe, alternatieve scripts worden geënsceneerd, waardoor een corrigerende, emotionele ervaring kan worden opgedaan. In deze workshop ervaar je, hoe dramatherapeutische technieken en werkvormen worden geïntegreerd in de schematherapeutische behandeling. Het accent zal daarbij liggen op de relatie tussen de gezonde volwassene en de kindmodi. Deze relatie, waarin het valideren van behoeften van het kwetsbare kind centraal staat, blijkt een belangrijke voorspeller voor de effectiviteit van schematherapie (Yakin, Grasman & Arntz, 2020). Je maakt kennis met werkvormen om het contact met de kindmodi, emoties en (onvervulde) behoeften tot stand te brengen en de gezonde volwassene te versterken. In deze actieve workshop is er gelegenheid om in de aangeboden werkvormen te participeren als toeschouwer of als deelnemer.

Leerdoelen

  • Je krijgt zicht op toepassingsmogelijkheden om dramatherapie en schematherapie te integreren;
  • Je breid je repertoire aan experiëntiele werkvormen uit;
  • Je ervaart zelf het effect van de werkvormen.

Werkvormen

  • Energizers- verbondenheid en plezier in de groep ervaren;
  • Embodiment- belichaamd vormgeven en spelen van modi;
  • De gezonde volwassene in actie.

Literatuur

De Gruijter, E. (2020). Schematherapeutische dramatherapie. In: Roelofs, J., van Wijk-Herbrink, M., & Boots, A. (2020). Toegepaste schematherapie bij kinderen en adolescenten (p. 161-160). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Keulen-de Vos, M., van den Broek, E., Bernstein, D., Vallentin, R. & Arntz, A. (2017). Evoking emotional states in personality disordered offenders: An experimental pilot study of experiential drama therapy techniques. The Arts in Psychotherapy , 53, p. 80–88.

Yakin, D., Grasman, R., & Arntz, A. (2020). Schema modes as a common mechanism of change in personality pathology and functioning: Results from a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 126, 103553.