Schematherapeutisch werken in (interdisciplinaire) teams: Verbinding door interdisciplinaire samenwerking

Marjolein van Wijk-Herbrink, Titina Chabot
Stichting Pactum / VIGO Groep

Kernwoorden

Jongeren, volwassenen, klinische setting, interdisciplinair, teamcoaching

Doelgroep

Volwassenen, Kinderen en adolescenten

Thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen, Forensisch, Ontwikkelings- en gedragsstoornissen

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Workshop

Schematherapie wordt steeds vaker toegepast in een klinische setting, bijvoorbeeld in de vorm van individuele of groep-schematherapie. Een schematherapeutisch behandelklimaat gaat nog een stap verder; daar vormen schematherapeutische principes en technieken de basis van alle interventies die worden ingezet. Dit vraagt om een goede interdisciplinaire samenwerking en afstemming. In deze workshop leer je welke voorwaarden hiervoor nodig zijn en maak je kennis met manieren om interdisciplinair een casusconceptualisatie vorm te geven en op basis daarvan de schematherapeutische behandeling uit te zetten. Ook komen het opleiden en coachen van het interdisciplinaire team komen aan bod, waarbij de deelnemers kennis vergaren over verschillende werkvormen en oefeningen die kunnen worden toegepast op teams. Dit wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat een intensieve vorm van opleiding en coaching bijdraagt aan een beter behandelklimaat (meer ondersteuning, responsiviteit, groeimogelijkheden en balans tussen grenzen en nabijheid) en minder restrictief werken in de jeugdzorg (van Wijk-Herbrink et al., 2019). Werkvormen die in deze workshop gebruikt worden zijn discussie, rollenspel (waar mogelijk met het aantal deelnemers en de zaalinrichting) en demonstratie (live of video).

Literatuur

Van Wijk-Herbrink, M.F. & de Rijk, J. (2019). Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 1,45-56.

Van Wijk-Herbrink, M.F., Arntz, A., Broers, N.J., Roelofs, J., & Bernstein, D.P. (2019). A Schema Therapy based milieu in secure residential youth care: Effects on aggression, group climate, repressive staff interventions, and team functioning. Residential treatment for children and youth.