Schematherapie bij eetstoornissen

Marjon Voskamp1, Irma Lugtenberg1
1GGNet Amarum

Kernwoorden

schematherapie, eetstoornissen

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Doelgroep

Volwassenen

Thematiek en problematiek

Eetstoornissen en obesitas

Workshop

Richtlijnbehandelingen voor eetstoornissen, zoals Cognitive Behavioural Therapy Enhanced (CBTE), blijken behoorlijk effectief. Toch knapt niet iedereen hier voldoende mee op en valt een deel (steeds) terug. Zo lijkt bij mensen met comorbide persoonlijkheidsproblematiek een eetstoornisbehandeling vaak moeizamer te gaan en kent de eetstoornis een ernstiger verloop. Momenteel wordt veel onderzoek gedaan naar andere therapievormen voor mensen die onvoldoende profiteren van een richtlijnbehandeling, bijv. CBT-E. Hieruit komt onder andere naar voren dat eetstoornispatiënten veel dysfunctionele kernovertuigingen (schema’s) hebben en schematherapie mogelijk een effectieve therapie kan zijn voor mensen met een hardnekkige eetstoornis. De eerste effectstudies van schematherapie bij eetstoornissen laten veelbelovende resultaten zien.

Amarum (GGNet) heeft sinds een aantal jaren een schematherapie aanbod voor mensen die onvoldoende profiteren van CBT-E of die steeds terugvallen in de eetstoornis, waarbij uitgangspunt is dat dysfunctionele kerncognities (schema’s) en copinggedrag (modi) de eetstoornis in stand houden. Binnen Amarum worden er poliklinische behandelingen (individueel of groep) en een 3-daagse deeltijdbehandeling aangeboden vanuit het schematherapeutisch kader. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de 3-daagse deeltijd behandeling en de eerste resultaten zijn positief!

In de behandeling gebruiken we de schematherapeutische benadering om de eetstoornis te begrijpen en te verminderen. De eetstoornis, het eetgedrag maar ook overwaardering van lichaam en gewicht kunnen voortkomen uit hardnekkige beschermermodi. In de groepen wordt veel gewerkt met interpersoonlijke, experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige interventies. Hierbij wordt gewerkt met een combinatie van disciplines.

In deze workshop willen we stil staan bij de casusconceptualisatie bij mensen met een eetstoornis, middels een ‘hoepel’ techniek (variant op stoelentechniek) in 3 fasen van de behandeling jullie laten ervaren hoe wij bovenstaande in onze behandeling toepassen en voorbeelden laten zien hoe je met schematherapie kunt werken bij eetstoornissen.

 

Literatuur

Simpson, S. G., Morrow, E., & Reid, C. (2010). Group schema therapy for eating disorders: a pilot study. Frontiers in Psychology, 1, 182.