‘Never waste a good crisis’: In verbinding de crisis door

drs Rosi Reubsaet1, Judith Vanhommerig1
1Huis voor Schematherapie

Kernwoorden

crisis, fases, ervaringsgericht, zelfonthulling

Tags doelgroep

Volwassenen

Tags thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Workshop

Samenvatting
Borderline persoonlijkheidsproblematiek gaat vaak gepaard met emotieregulatie stoornissen en interpersoonlijke problemen. Cliënten met dergelijke problemen raken op diverse momenten ‘overspoeld’. Het therapieproces lijkt soms een continue crisis, die ook de therapeut kan overspoelen. Een crisis is niet te voorkomen, maar kan gebruikt worden als signaal: blijkbaar is er iets nodig (Reubsaet & Vanhommerig, 2021). De functie van het gedrag onderzoeken en begrijpen welke schema’s zijn geraakt, geeft richting aan de interventie. Het werken met fases helpt aan te sluiten bij de emotionele leeftijd en ontwikkelingsfase van het Kwetsbare Kind (Reubsaet, 2018). Tenslotte is het belangrijk stil te staan bij de gevoelens die je als therapeut hebt en te onderzoeken of en hoe deze gebruikt kunnen worden om verwijdering tegen te gaan en verbinding te stimuleren (Sijbers & Krol, 2020). Op deze manier is een crisis niet alleen iets dat angst inboezemt, maar ook een moment van de waarheid: iets dat essentieel is voor een succesvolle therapie en groei.

Leerdoelen
In deze actieve workshop leren deelnemers:

  • Op welke manieren en momenten een crisis kan ontstaan tijdens het schematherapieproces
  • Om het denken in fases in te zetten om een crisis te begrijpen
  • Vertrouwen en plezier te krijgen in het omgaan met moeilijk gedrag en crises

Werkvormen
Een klein deel van de workshop zal bestaan uit kennisoverdracht. Het grootste deel willen besteden aan ervaringsgerichte oefeningen, ontstaan vanuit de samenwerking tussen psycholoog en vaktherapeut. Deze oefeningen helpen deelnemers de crisis te duiden. Daarnaast oefenen we , door middel van rollenspellen, vaardigheden om een crisismoment te kunnen omzetten naar groeimoment in de therapie. Deelnemers worden aangemoedigd om hun eigen casuïstiek in te brengen, zodat ze met nieuwe inspiratie terug naar hun werk gaan.

Literatuur

  • Reubsaet, R, & Vanhommerig, J. (2021). Never waste a good crisis. In H. Hornsveld, H. Bögels, & H. Grandia (Eds.), Casusboek Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Sijbers, G. & Krol, W. (2020). Van onderbuik naar zelfonthulling. PsyXpert, 6, 14-25.
  • Reubsaet, R.J. (2018). Schematherapie. Werken met fases in de klinische therapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.