Voorkomen van burn-out: verbeteren van zelfbewustzijn en lichaamsbewustzijn bij de therapeut

Diana Laponder
Vrijgevestigde Praktijk KiK Psychotherapie

Kernwoorden

veerkracht, schema’s, modi, micro-pauzes, ademhalingsoefeningen

Doelgroep

Volwassenen

Thematiek en problematiek

Overig

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Workshop

Leerdoel: inzicht verkrijgen en technieken aanleren ter verbetering van de gezondheid en veerkracht van de therapeut tijdens de werkdag.

Werkvormen:

  • literatuur
  • uitwisseling ervaringen
  • imaginatie oefening
  • ademhalings/yoga oefeningen

De workshop biedt therapeuten de gelegenheid zelfbewustzijn te ontwikkelen ten aanzien van hun eigen onderliggende schema’s en modi in de werksetting. Wetenschappelijke inzichten over schema’s bij de therapeut, modi en schemadomeinen komen aan bod.
Hoewel er aandacht zal zijn voor de wetenschappelijke inzichten, zal de nadruk liggen op het ontwikkelen en inzetten van interventies ter verbetering van de gezondheid en veerkracht van de therapeut. Hierbij zullen verschillende technieken worden gebruikt, zoals ademhalingstechnieken, beweeginterventies en micro-pauzes. In de workshop wordt een connectie gemaakt tussen basisbehoeften van de therapeut, lichamelijke sensaties en behulpzame oefeningen om te integreren in de dagelijkse routine.
De workshop biedt ruimte voor inbreng en uitwisseling van eigen ervaringen.

Wat anderen zeggen over onze workshops en intensieve 2-daagse training: ‘het gaat nu eens over ons’, ‘ik kom met meer energie uit de workshop’, fijn om te helpen het werk wat lichter te maken’, ‘veel expertise en bruikbare tips voor de praktijk’.

De workshop wordt voorbereid door Susan Simpson en Diana Laponder.
Op moment van indienen is nog niet zeker of de workshop via een online verbinding gezamenlijk gegeven zal worden (in het Engels) of door Diana Laponder (in het Nederlands). Mogelijk zal ook worden samengewerkt met een yoga-docent (Ezra Goudzwaard).

Over de sprekers

Dr. Susan Simpson is een klinisch psycholoog en geaccrediteerde Schema Therapie trainer, zowel in Australie als in de UK. Ze deed internationaal onderzoek naar de rol van schema’s en modi als voorspellers bij stress en burnout bij psychologen en psychologen in opleiding. Hier zijn verschillende publicaties over verschenen, te vinden via:https://www.researchgate.net/profile/Susan_Simpson/contributions

Drs. Diana Laponder is een klinisch psycholoog en supervisor Schematherapie, werkzaam in Nederland. Ze heeft interesse en expertise op het terrein van de kracht en kwetsbaarheid van het lichaam en probeert dit te integreren in haar dagelijkse werk en leven. Daarnaast werkt ze in het team van Securenest, een Australisch bedrijf met als missie Schematherapie technieken online beschikbaar te maken ter bevordering van het welzijn van individuen.

Literatuur

https://www.researchgate.net/profile/Susan_Simpson/contributions