Online schematherapie: praktische handvatten voor de praktijk

Drs. Diane Meijer1, Drs. Marieke van Meeteren2
1De Rietkamp, 2KP Praktijk en Schematherapiecocon

Kernwoorden

Praktijk onderzoek tips online experiëntiëel

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Doelgroep

Volwassenen, Ouderen

Thematiek en problematiek

Angststoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Trauma en PTSS, Stemmingsstoornissen

Workshop

In deze workshop geven Marieke van Meeteren en Diane Meijer vanuit de praktijk en onderzoek een aantal handige tips over hoe je schematherapie online kan doen, hoe je online contact kan maken om te ‘groeien door verbinding’ en hierbij gebruik maakt van schematherapie techniek aan de ene kant en de online mogelijkheden aan de andere kant. Doelen: na de workshop weet je: wat belangrijk is in voorbereiding en tijdens online sessies. je hebt ervaren: Hoe je online verbinding maakt en waar je dan extra op focust. Hoe je een stoelentechniek online doet. Hoe je een experiëntiële techniek met copingmodi (kleurtjes, papier, tekenen) online doet. Hoe je een diagnostische imaginatie (de glijbaan) doet online.
De nadruk in de workshop ligt op ervaren dat het ook online mogelijk is om de focus te houden op de verbinding, het hier en nu, op ondersteunen én aangaan van de ‘hitte’ om te komen tot leren en groeien

Diane Meijer is als klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor en leertherapeut VGCt, NVP en senior schematherapeut werkzaam in vrijgevestigde instelling.
Daarnaast zet ze zich als (interim) opleider voor meerdere instellingen en is actief binnen bestuur NVGzP.
Marieke van Meeteren is als klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor en leertherapeut VSt, VGCt en NVP werkzaam in eigen praktijk.
Zij is betrokken geweest bij onderzoek naar het effect van online schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen.
Met Bram van der Boom, Roel Pietersen en Pepijn Steures schrijft ze hierover het handboek online groepstherapie.
Met Anne-Marie Claassen publiceerde zij eerder een artikel in de PsyXpert.
Samen geven Diane en Marieke blended cursussen schematherapie

Literatuur

Van Vreeswijk, M. , Broersen, J. , & Nadort, M. (2015). The Wiley Blackwell Handbook of Schema Therapy, theory, research and practice. Whiley Blackwell.
part one: chapter 3 a new look at core emotional needs;
part three: chapter 5 the role of joy and play;
part five: chapter 4, therapist self-care.
Claassen, A.M. , & Pol, S. M. (2015). Schematherapie en de gezonde volwassene, positieve technieken uit de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum.
Heath, G. , & Startup, H. (2020). Creative methods in schematherapy, advances and innovation in Clinical Practice. Routledge.
part two: chapter 5, core principles of imagery;
part three: chapter 10, spontaneity and play in schematherapy;
part three: chapter 11, creative methods with coping modes and chair work
Simpson, S. G. , & Reid, C. L. (2014). Therapeutic alliance in videoconferencing psychotherapy; a review. Australian Journal of Rural Health, dec. 22, 280-99.
Weinberg, H. , & Rolnick, A. (2019). Theory and Practice of Online Therapy, Internet-delivered Interventions for Individuals, Groups, Families, and Organizations. Taylor & Francis Ltd.