Hidden depths: over de toegevoegde waarde van schematherapie bij hardnekkige en complexe eetstoornissen

Sophie Pollock
Mensis

Kernwoorden

Eetstoornissen, therapeutische relatie, experiëntiële technieken

Doelgroep

Volwassenen

Thematiek en problematiek

Eetstoornissen en obesitas

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Workshop

Eetstoornissen vormen met hun verscheidenheid aan symptomen en comorbiditeiten en de vaak langdurig ambivalente behandelmotivatie een complexe en boeiende problematiek die je als behandelaar zo nu en dan een stevige ‘run for your money’ geven. Dit zien we ook aan de behandeluitkomsten, die aantonen dat er nog steeds een aanzienlijke groep cliënten is die niet of onvoldoende reageert, uitvalt en/of hervalt na CBT-E als voorkeursbehandeling. Er lijkt dus nood aan een behandelmodel dat ook de meest hardnekkige en complexe eetstoornissen weet te bereiken.

Met zijn bijzondere aandacht voor de therapeutische relatie, diens transdiagnostische en procesgerichte kijk op symptomen en de vertaalslag naar basisbehoeften en dieperliggende overtuigingen op schemaniveau kan de schematherapie hier een veelbelovend alternatief voor bieden. Door het egodystoon maken van de kenmerkende eetstoornismodi en de inzet van experiëntiële technieken helpt schematherapie de cliënt om meer in contact te komen met zichzelf en met de therapeut en is er waarachtige groei door verbinding mogelijk.

In deze workshop wordt allereerst kort ingegaan op de aard en specificiteit van eetstoornispathologie. Daarnaast krijgen de deelnemers een overzicht van enkele typische eetstoornismodi en schemata en plaatsen we dit tegenover het cognitief-gedragstherapeutische model van Fairburn (2008) om de toegevoegde waarde van schematherapie duidelijk te maken. Tot slot demonstreren we hoe experiëntiële technieken kunnen helpen bij het bypassen van hardnekkige overcompenserende copingmodi en hoe je ze kan gebruiken om enkele kenmerkende therapeutische impasses terug vlot te trekken. Aan de hand van rollenspelen gaan de deelnemers hier gedurende de workshop ook zelf mee aan de slag om de vaardigheden in te oefenen en het verbindende effect in levende lijve te kunnen ervaren.

Literatuur

Archonti, A.; Roediger, E. & de Zwaan, M. (2016). Schematherapie bei Essstörungen. Beltz Verlag, Basel.
Fairburn, G.C. (2008). Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. The Guilford Press, New York.
Simpson, S. & Smith, E. (2020). Schema Therapy for Eating Disorders: Theory and Practice for Individual and Group Settings. Routledge, Oxon.