Groepsschematherapie

Eelco Muste

Introductie

Tijdens deze supervisiebijeenkomst staat groepsschematherapie centraal. Groepsschematherapie is een specifieke toepassing van schematherapie en wordt beschreven door Farrell & Shaw (2012, 2014). In dit model staan de modi centraal met als doel de onderliggende pijn te bereiken en door dit contact met het Kwetsbare kind de behoeften, waar tekorten in zijn ontstaan, te ervaren en te helen. Groepsschematherapie wordt altijd met twee therapeuten vorm gegeven en zij hebben een actieve houding. De sessie hebben een terugkomende structuur en de verschillende modi komen in de loop van de sessies cyclisch aan bod komen.

In deze supervisiebijeenkomst brengen twee therapeuten, die samen de groep leiden, casuïstiek in. Aan de hand van deze voorbeelden wordt een groepssimulatie vorm gegeven. De deelnemers worden betrokken als groepsleden en kunnen zo zelf ervaren hoe het eraan toegaat in groepsschematherapie. Waar nodig zullen korte theoretische uitstapjes gemaakt worden om zo de achtergrond van interventies te kunnen begrijpen.

Eelco H. Muste

Eelco Muste is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkt ad interim vanuit zijn eigen bedrijf (Muste, Klinisch psycholoog) als management adviseur, trainer, opleider en klinisch psycholoog, momenteel als hoofd behandelzaken en opleider bij Cirya GGZ B.V. Daarnaast heeft hij een supervisiepraktijk en is hij eigenaar van Schematherapie in Bedrijf, een bedrijf voor training, supervisie en coaching.

Hij kwam voor het eerst in 1997 in aanraking met schematherapie en heeft sindsdien veel ervaring opgedaan met complexe persoonlijkheidsproblematiek in diverse settingen. Hij is erkend supervisor en trainer zowel binnen de Vereniging voor Schematherapie (VSt) als supervisor en trainer binnen de International Society of Schema Therapy (ISST) voor individuele schematherapie en groepsschematherapie. Daarnaast is hij lid van de Verenging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën (VGCt) en supervisor en leertherapeut binnen de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie (NVGP).