Een lijntje leggen – werken vanuit een Schemagerichte Casusconceptualisatie met jongeren

Alinda Pronk-Zuidhof
Pactum

Kernwoorden

Schematherapie jongeren

Kennisniveau deelnemers

beginner

Doelgroep

Kinderen en adolescenten

Thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen, Ontwikkelings- en gedragsstoornissen, Diversiteit

Workshop

Als jongeren worden aangemeld voor schematherapie hebben ze vaak al de nodige hulpverlening gehad. Ze komen met de ervaring dat ze worden afgewezen door hun gedrag, vallen steeds in dezelfde patronen, begrijpen niet waarom ze doen zoals ze doen. En waar ze moeten beginnen met veranderen. Of ze überhaupt willen veranderen.
In deze workshop ontvang je als beginnende ST therapeut handvatten om samen met deze jongeren een overzichtelijke en gestructureerde casusconceptualisatie te maken, om van daaruit aangrijpingspunten te vinden voor behandeling. Ook krijg je tools om een signaleringsplan voor risicovol gedrag te maken met een jongere en zijn of haar systeem en om te reflecteren op je eigen modi, die kunnen interacteren met de modi van een jongere.
Voorafgaand aan deze workshop download je als deelnemers het (vrij te downloaden) werkboek en handleiding “Schemagerichte casusconceptualisatie voor adolescenten” van de website www.schematherapiemetjongeren.nl. Tijdens de workshop wordt aan de hand van voorbeelden besproken hoe casusconceptualisatie en signaleringsplan zich vertalen naar behandeldoelen. Via discussie worden verschillende gedragingen besproken die je tegen kunt komen in contact met de jongeren (bijvoorbeeld forse weerstand, niet komen opdagen, bepaalde onderwerpen niet willen bespreken etc.). Wat is hierin een gepaste limited reparenting houding en wat te doen als je eigen schema’s en modi getriggerd worden? Ook Het maken van een modisequentie, die aan de basis ligt van het signaleringsplan, wordt gedemonstreerd (video) en geoefend.

Literatuur

Loose, C., Graaf, P., Zarbock, G. (2019). Schematherapie met kinderen en jongeren (p. 104-232). Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam
Roelofs, J., Van Wijk-Herbrink, M.F., Boots, M. (2020). Toegepaste schematherapie bij kinderen en adolescenten (p.61-160). Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
Van Wijk-Herbrink, M.F. van, Broers, N.J., Roelofs, J., & Bernstein, D.P. (2019). Jongeren met gedragsproblemen. Schematherapie en behandelfocus. Tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie. 52 (2), 115-130.
Van Wijk-Herbrink, M. F. (2021). Hulpmiddelen en literatuur. PsyKey. https://schematherapiemetjongeren.nl 
Young, Y. E., Klosko, J., & Weishaar, M. (2005). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.