Verbindingen versterken door sterke kwaliteiten op te bouwen: een ervaringsgerichte workshop

Dr. David Bernstein1, mr. Erwin Bijlsma2
1Maastricht University, 24mb (For mind and behavior)

Kernwoorden

sterke kwaliteiten, positieve psychologie, verbindingen

Doelgroep

Gezinnen en relaties, Volwassenen

Thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen, Transdiagnostisch

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Workshop

In deze ervaringsgerichte workshop zullen we onderzoeken hoe we meer bevredigende, betekenisvolle verbindingen in relaties kunnen vormen met behulp van een nieuwe, korte vorm van schematherapie, Strengths-Focused Therapy (SFT). Deze geprotocolleerde therapie van 12 sessies is ontwikkeld door David Bernstein en wordt nu in een pilot onderzocht bij 4mb (“For mind and behavior”), een ambulant behandelcentrum onder leiding van Erwin Bijlsma. De therapie richt zich op het vergroten van de Gezonde Volwassene door gebruik te maken van de Healthy Adult Boat metafoor (Alberts, 2018, Bernstein et al., 2021) – levensstormen overleven (crisisfase), opduiken in rustiger vaarwater (stabilisatiefase), en zeilen naar Strengths Island, waar sterke kwaliteiten kan worden gebouwd zodat er beter in emotionele behoeften kan worden voorzien (vervullingsfase). We integreren de beeldgebaseerde therapietools van iModes in elke fase van de therapie, samen met oefeningen zoals geleide beelden, rollenspellen en mindfulness.

In deze workshop zullen we casusvoorbeelden, demonstraties en oefeningen gebruiken om te laten zien hoe een op sterke kwaliteiten gerichte benadering het vermogen van patiënten kan vergroten om de schemamodi te overwinnen (gesymboliseerd door de golven in de bootmetafoor) die verantwoordelijk zijn voor verstoring en verbreking in relaties, en gezondere verbindingen tot stand brengen. We zullen de deelnemers praktische vaardigheden bijbrengen die ze kunnen gebruiken in hun eigen werk met hun patiënten, waaronder het vinden van hun eigen sterke punten en deze in de praktijk brengen in relaties, technieken voor conflictoplossing (‘Hoe zie ik mijn partner en hoe ziet mijn partner mij ? ”), en geleide beelden met behulp van de Healthy Adult Boat-metafoor. Deze methoden kunnen in elke vorm van schematherapie worden gebruikt, inclusief individuele, groeps- en relatietherapie. We nemen ook praktijkvoorbeelden op uit onze pilotstudie, die in 2022 zal worden afgerond.

Literatuur

Alberts, H.J.E.M. (2018). The Sailboat Metaphor. Retrieved from http://www.positivepsychology.com.

Bach, B. & Bernstein, D.P. (2019). Schema therapy conceptualization of personality functioning and traits in ICD-11 and DSM-5. Current Opinion in Psychiatry, 32, 38-49.

Bernstein, D.P., Oorsouw, K., Candel, I., Clercx, M., & Alberts, H. (2021). Schema coaching voor jongeren en hun social network. In Roelofs, J. & Boots, M. (Eds.). Schematherapie bij Kinderen en Jeugdigen: een praktische handleiding [Schema Therapy with Children and Adolescents: A practical manual. Houten, The Netherlands: Bohn van Stafleu & Loghum.

Compton, W. & Hoffman, E. (2013). Positive Psychology: The Science of Happiness and Flourishing, Second Edition. Australia: Wadsworth Cengage Learning.

Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A classification and handbook. New York: Oxford University Press/Washington, DC: American Psychological Association.

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. New York, NY, US: Free Press.