Groei door verbinding van EMDR en Schematherapie

Hellen Hornsveld
Hornsveld Psychologen Praktijk

Kernwoorden

EMDR, traumaverwerking, zoekstrategie, Imaginaire Rescripting

Doelgroep

Volwassenen

Thematiek en problematiek

Angststoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Transdiagnostisch, Trauma en PTSS

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Workshop

Bij zowel EMDR als Schematherapie wordt het van belang geacht om de meest relevante, nare herinneringen van hun emotionele lading en disfunctionele betekenis te ontdoen. De gebruikte zoekstrategieën en technieken van beide methoden verschillen van elkaar, maar blijken in de praktijk goed met elkaar gecombineerd te kunnen worden (groei door verbinding). In deze workshop wordt aangeven op welke punten beide methodes elkaar aanvullen, kunnen worden afgewisseld en/of geïntegreerd.
De belangrijkste thema’s die aan bod komen, zijn:
Wanneer te beginnen met het behandelen van trauma’s en waar moet je op letten?
Hoe verhouden de zoekstrategieën uit de EMDR zich tot het werken met schema’s en modi?
Hoe maak je een keuze tussen Imaginaire rescripting, EMDR of een combinatie van beiden?

De workshop zal een interactief karakter hebben, met twee korte oefeningen en ruimte voor discussie en vragen. Het congresthema groei door verbinding komt in deze workshop zeker tot zijn recht. Niet alleen door de verbinding tussen EMDR en schematherapie, maar ook door praktische uitwerking van theoretische concepten.

Literatuur

Boterhoven de Haan, K.L., Lee, C.W., Fassbinder, E., Es, S.M. van, Menninga, S., Meewisse, M.L., Rijkeboer, M., Kousemaker, M. & Arntz, A. (2020). Imagery rescripting and eye movement desensitisation and reprocessing as treatment for adults with post-traumatic stress disorder from childhood trauma: randomized clinical trial. The British Journal of Psychiatry, DOI: 10.1192/bjp.2020.158
Driessen A. & Broeke E. ten (2014). Schematherapie en EMDR gecombineerd bij complexe PTSS. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 3, 232-249.
Dijk J. van Hornsveld H. en Koolstra T. (2015) EMDR en Schematherapie. Uit: Praktijkboek EMDR, deel II. Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen. Amsterdam: Pearson.
Linde F. van de (2016). SIG in beeld. Het ‘hoe en wat’ van Schematherapie. EMDR Magazine.
Hummel L. & Driessen A. Traumabehandeling met het schemamodusmodel en EMDR. Handvatten voor casusconceptualisatie en interventies. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 3, 186-206.
Driessen A. & Hornsveld H. (2019). Traumabehandeling met een combinatie van EMDR en Imaginaire Rescripting. PsyXpert, 1, 31.