Groei door verbinding in de therapeutische relatie

drs. Katinka de Boer1, drs. Jet Alberts1
1NPI

Kernwoorden

therapeutische relatie, hechting, breuken, verbinden

Doelgroep

Volwassenen

Thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Workshop

Bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek is de therapeutische relatie een belangrijk therapie-instrument. In het contact tussen therapeut en client kan worden gevoeld wat (nog) niet wordt uitgesproken. Het klinkt logisch maar hoe doe je dat dan?

  • Hoe kun je er als therapeut voor zorgen dat er een verbinding tot stand komt met cliënten voor wie verbinding niet vanzelfsprekend is, vaak voorwaardelijk is, en soms onveilig is. Hoe zorg je ervoor dat de client een band met jou gaat voelen?
  • Hoe ga je om met een verbroken verbinding? Bijvoorbeeld doordat de client niet meer komt opdagen, boos op je wordt of als er sprake is van een suicide(poging). Maar ook ziekte van de therapeut, zwangerschap of wisseling van baan zijn redenen dat een therapeutische relatie verbroken wordt op een moment welke niet past bij de therapiefase.
  • En hoe verbreek je de verbinding weer aan het einde van de therapie? Heb je er vertrouwen in dat je de client kunt loslaten. Heb je nog contact na beëindiging van de behandeling?

De workshop bestaat uit een combinatie van theorie, ervaringsgerichte oefeningen rondom verbinding, rollenspellen, en ruimte voor vragen over eigen casuistiek.

We staan kort stil bij de hechtingstheorie en de normale ontwikkeling van verbinding met belangrijke anderen. Ook besteden we aandacht aan hoe dit theoretisch vorm krijgt binnen individuele en groeps-schematherapeutische behandelingen. Vervolgens gaan we aan de hand van verschillende voorbeeldcasussen oefenen met de therapeutische relatie in de verschillende fases van de therapie (start, verstoringen en einde)

Literatuur

geen literatuur verplicht