Verbinding door beelden

drs Nicole van Koeveringe1, Anneke Criens1
1Jeugdhulp Friesland

Kernwoorden

Schematherapie, Beeldmateriaal, Adolescenten, Jeugdzorg, Samenwerken

Doelgroep

Kinderen en adolescenten, Gezinnen en relaties

Thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen, Transdiagnostisch, Trauma en PTSS, Ontwikkelings- en gedragsstoornissen, (Licht) verstandelijke beperkingen

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Workshop

Bij Jeugdhulp Friesland is beeldvorming ontwikkeld voor modi en schema’s waar schema(vak)therapeuten, regie-behandelaren, jeugdzorgwerkers, docenten en systeemtherapeuten in een behandelcentrum mee werken vanuit dezelfde taal en hetzelfde beeld. Deze beelden worden in overleggen maar ook met ouders, jongeren en andere betrokken familieleden gedeeld en besproken. Waardoor er een eenheid ontstaat in taal en beeld, dit zorgt voor verbinding. De kracht ligt in de herkenbaarheid van het beeldmateriaal.
In deze workshop maakt u kennis met dit beeldmateriaal en het gebruik hiervan in psycho-educatie, experientiële oefeningen, gedragsverandering en gedragsregulatie. Ook nemen we u mee in hoe het gebruik van een beeld en taal die jongeren en naastbetrokkenen helpt om expliciet of impliciet samen te werken aan behandeldoelen.
Via ervaringsgerichte oefeningen leert u beeldmateriaal te gebruiken in een behandelsetting, individuele of groepssessies en binnen samenwerkingsrelaties met betrokken behandelaren, naaste betrokkenen en scholen.

Leerdoelen

  • Na deze workshop weet ik hoe ik beeldmateriaal kan gebruiken in mijn schematherapie;
  • Na deze workshop ken ik de meerwaarde van beeldmateriaal en hoe die mijn schematherapie kan verdiepen;
  • Na deze workshop ken ik de functie van beeldmateriaal om de rode draad in zowel een klinische als ambulante setting en tussen samenwerkende behandelaren en naastbetrokkenen;
  • Na deze workshop ben ik mij bewust van het belang van dezelfde taal hanteren en gebruiken in een klinische setting.
  • Na workshop kun je theorie via beeld in de praktijk toepassen en gebruiken in een klinische setting.

Werkvormen
Op elke tafel komt er een set kaarten en een poster
In de eerste 10 minuten zal er uitleg gegeven worden over de behandelsetting.
Vervolgens zullen de sprekers een voorbeeldrollenspel doen.
Daarna zal er uitleg gegeven worden over het beeldmateriaal en zullen de deelnemers aan de slag gaan met de kaarten (d.m.v. korte opdrachten).
Vervolgens zullen de deelnemers oefenen met rollenspellen, waarbij ze een recente ingewikkelde situatie gebruiken vanuit de praktijk (bijvoorbeeld: vastlopen in gesprek met jongere, collega en/of ouder).

Daarna komt er een verdere toelichting over het gebruik van het beeldmateriaal.

Tot slot gaan we een experientiële oefening doen voor het versterken van gezonde kant in een klinische setting.

Literatuur

Loose, C., Graaf, P., Zarbock, G. (2015). Schematherapie met kinderen en jongeren. Uitgeverij: Nieuwezijds.