All you need is: breaking the wall

Klaartje van Hest, Melissa van Rekom
Antes

Kernwoorden

Beschermer, muur, kwetsbaar kind, oefenen

Kennisniveau deelnemers

Alle niveaus

Tags doelgroep

Volwassenen

Tags thematiek en problematiek

Angststoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Verslaving, Stemmingsstoornissen, Somatiek, Eetstoornissen en obesitas

Workshop

Leerdoel: leren van experiëntiele techniek waarbij de beschermer centraal staat.
Werkvorm: In subgroepen en klassikaal
Binnen de Schematherapie speelt het concept ‘beschermer’ een belangrijke rol. De beschermer zorgt er op verschillende manieren voor dat je kwetsbare kind wordt beschermd en ook dat de Straffende Ouder en de Veeleisende Ouder niet of minder gehoord worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door zichzelf op te blazen (Zelfverheerlijker) of door alcohol te gebruiken (Onthechte Zelfsusser). Beschermers kunnen nuttig zijn, maar het wordt een probleem als ze erg vaak of te sterk aanwezig zijn. De beschermer staat hierdoor zorg en verbinding in de weg: hij zorgt er voor dat je Kwetsbare Kind niet krijgt wat het verdient. In het ideale geval vragen we aan de beschermer om aan de kant te gaan, zodat je als therapeut kunt voldoen aan de behoeften van het Kwetsbare Kind. We hebben vanuit de literatuur verschillende manieren gelezen en geleerd hoe je de beschermer kan aanspreken en kan vragen ruimte te maken, zodat je over kan gaan tot
zorg voor het kwetsbare kind. Eén van de meest bekende technieken is de meerstoelen techniek. De beschermer wordt hierbij op een stoel gezet en geïnterviewd door de therapeut, met als doel het Kwetsbare Kind te bereiken. Hoewel dit een mooie techniek is die veel patiënten inzicht geeft, maakt het niet altijd duidelijk en beeldend hoe actief en groots een beschermer kan zijn, hoeveel ruimte hij inneemt en hoe hij letterlijk het Kwetsbare Kind kan laten verdwijnen.
Tijdens deze workshop leer je hoe je gebruik kunt maken van een andere techniek. Een techniek die nog niet in de boeken staat geschreven, maar waarbij we op onze afdeling zien dat het inzichtgevend werkt. Je ondergaat en beleeft in deze workshop zelf een oefening waarbij je letterlijk tegen de muur van je beschermer aankijkt. Wat kan je doen om toch in contact te komen met je kwetsbare kind? Hoe voelt dat om zo tegenover je eigen bescherm-muur te staan? Kun jij je kwetsbare kind zien? Wat kan je zeggen tegen de beschermer? Hoe creëer je ruimte om te voldoen aan de behoeften van jouw kwetsbare kind?

Literatuur

Bijl, L., Kiefte, J. (2015). Werken met modi in schemadrama. In: Claassen, AM., Pol, S. (eds) Schematherapie en de Gezonde Volwassene. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
Dun, P. van (2014). Schematherapie en psychodrama. In: H. Gilhuis, P. de Laat, & F. van Hest Psychodrama in de praktijk. Therapie op de vloer (pag. 235–249). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.
Van Vreeswijk, M., Broersen, J., Schurink, G. (2009). Schematherapie. In: Mindfulness en schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum.
Van der Wijngaart, R. (2002) Stoelentechniek, Theorie en Praktijk. Bohn Stafleu van Loghum.