All you need is… Meer stoelen in actie. Dynamisch werken met modi

Fieke Bosma1, Marjan Schreurs2, Minou van den Ouweland
1Lingeland Psychologie
2Marjan Schreurs Praktijk voor Psychotherapie

Kernwoorden

Dynamisch meerstoelentechniek wisselwerking flexibel keuzemomenten

Kennisniveau deelnemers

Gevorderd

Tags doelgroep

Volwassenen

Tags thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen

Workshop

Het modusmodel is geen statisch gegeven, maar een dynamisch model: er is sprake van een zich herhalend patroon tussen modi. De ene modus roept de andere op, of de een versterkt de ander. Modi staan niet op zichzelf en de escalatie maakt het moeilijker om ‘gezond’ te reageren. Met deze dynamiek tussen modi moet je in de behandeling rekening houden en werken. Zo kan een situatie worden geïnterpreteerd door de Kritische ouder, waardoor het Kwetsbare kind zich heel angstig kan voelen en een Beschermer komt aangesneld om te helpen, waar de Kritische ouder vervolgens weer wat van vindt. Als therapeut moet je enerzijds analyseren wat het patroon is, dus de volgorde en de dynamiek tussen modi. Anderzijds is het de vraag hoe te werken met dit patroon van samenhangende modi.

De meerstoelentechniek is de meest gebruikte techniek om te werken met specifieke modi. Door de wisselwerking tussen verschillende modi is het ‘recht toe recht aan’ uitvoeren van het ‘protocol’ van de techniek niet altijd voldoende; er ontstaan momenten waarop je als therapeut een keuze moet maken welke kant de techniek op moet gaan. Het is dan de vraag welke modi je betrekt, wat je negeert, hoe je bijstuurt en wat je eventueel aan stappen toevoegt of overslaat. Kortom, hoe je flexibel met de stappen van de meerstoelentechniek omgaat zonder dat je het doel van de sessie kwijtraakt.
Na een korte introductie van het dynamisch modus model, gaat de workshop vooral in op de praktische uitvoering van het werken met samenhangende modi, toegespitst op de meerstoelentechniek. In de workshop wordt de techniek stap voor stap neergezet, waarbij het vooral gaat om de keuzemomenten tijdens de uitvoering en het behouden van de focus van de interventie. We gaan leren spelen met de techniek.