All you need is.. Verbinding. Groepsgerichte interventies binnen beeldende therapie

Joyce van Wijk1, Ruth Monster2
1Antes
2PsyQ

Kernwoorden

Beeldende therapie, Verbinding, Experiëntieel

Kennisniveau deelnemers

Alle niveaus

Tags doelgroep

Volwassenen

Tags thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen

Workshop

Veiligheid en verbondenheid is een van de belangrijkste basisbehoeften van het kind. Om echt liefde te kunnen ervaren is het aangaan van verbinding van cruciaal belang. Voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek is het vaak lastig om op veilige wijze de verbinding aan te gaan. Vaak hebben zij een traumatische kindertijd gehad en hebben zij als volwassene de neiging om zich van de ene in de andere zelfdestructieve relatie te storten of intieme relaties te vermijden. Binnen beeldende therapie kan meer geoefend worden in hoe afstemming en verbinding kan worden gezocht in contact met de ander en wat de cliënt aan schema’s kan tegenkomen bij deze zoektocht.

In deze workshop nemen we je mee in hoe binnen beeldende therapie gewerkt kan worden met schematherapie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal interactieve werkvormen, gericht op het vinden van afstemming en verbinding. Hierin kun je zelf ervaren wat de mogelijkheden zijn binnen beeldende therapie en een aantal experientiële oefeningen uitproberen. Deze workshop geeft ook nieuwe ervaringen en inspiratie voor schematherapeuten of andere vaktherapeutische disciplines die meer met experientiële werkvormen willen werken binnen de schematherapie.

Literatuur

Haeyen, S. [2007].  Niet uitleven maar beleven. Beeldende therapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, p. 297 ‘kleien in de groep’.

Young, J.E. [2005]. Schemagerichte therapie, handboek voor therapeuten. Houten Bohn Stafleu van Loghum