Vanuit de basisbehoeften experientieel werken in een groep

Drs Marit Kool1, Drs. Martine Daniels1
1NPI (Arkin)

Kernwoorden

Experientiele technieken, Groepsschematherapie, Basisbehoeften, Persoonlijkheidsstoornsisen

Kennisniveau deelnemers

Alle niveaus

Tags doelgroep

Volwassenen

Tags thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen

Workshop

In deze workshop gaan we met elkaar actief aan de slag door experientiele oefeningen in de groep te demonstreren. We vragen een actieve bijdrage van (een deel van) de aanwezigen in groepsrollenspellen, imaginatie oefeningen en andere opdrachten. In de verschillende oefeningen staan de emotionele basisbehoeften centraal. Na inbreng van een cliënt worden de geactiveerde modi en de daaraan gekoppelde basisbehoeftes geïnventariseerd. Groepsgenoten worden vervolgens aangemoedigd zich te richten tot de kindmodus van de cliënt en die per basisbehoefte te bieden wat het nodig heeft. Daarnaast zullen we enkele oefeningen demonstreren die zich specifiek richten op 1 van de basisbehoeften, zoals een blije kind oefening gericht op de behoefte aan spontaniteit en spel. Ook zal een verbeeldingsoefening worden gedaan gericht op de behoefte aan veiligheid en verbondenheid.
Het doel van de workshop is het uitbreiden van het arsenaal aan experientiele oefeningen die in een schemagroep kunnen worden gebruikt, waarbij expliciet de koppeling met de basisbehoeften gemaakt wordt. Martine Daniels en Marit Kool werken als klinisch psycholoog bij het NPI in Amsterdam en Utrecht. De hier gedemonstreerde oefeningen passen zij voornamelijk toe in hun half open schemagroepstherapieën (Aalders, 2008) voor cliënten met cluster -C en -B/-C. De effectiviteit van deze en twee andere groepstherapievormen wordt momenteel onderzocht bij het NPI in een gerandomiseerde studie.

Literatuur

Aalders, H., Boerwinkel, A., & van Dijk, J. (2008). Hoofdstuk 16. Schematherapie in een psychodynamische groep. In: Handboek schematherapie (pp. 179-185). Bohn Stafleu van Loghum, Houten.