Werken met cultureel verschillende basisbehoeften in IMRS

Tim Wind, klinisch psycholoog, Iryna Norkina1
1Maartje Lindeman Psychotherapie

Kernwoorden

Basisbehoeften Cultuur IMRS Oekraine Rollenspel

Kennisniveau deelnemers

Alle niveaus

Tags doelgroep

Kinderen en adolescenten, Volwassenen, Gezinnen en relaties

Tags thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen, Transdiagnostisch, Trauma en PTSS, Diversiteit

Workshop

De workshop die wij zullen verzorgen zal zich richten op het nadrukkelijk werken met basisbehoeften binnen SFT, zoals bij inzet van IMRS als interventie. De vraag die we willen behandelen is hoe je rescript wanneer basisbehoeften misschien afwijken van je eigen culturele invulling hiervan. Hoe toon je dan je betrokkenheid? Moet je autonomie wel stimuleren? Mag je een volwassene aanspreken? We zullen ons focussen op verschillen in basisbehoeften tussen cliënten uit Oekraïne, het Midden Oosten en Nederland. Daarnaast kijken we naar hoe culturele verschillen de houding van de therapeut kunnen beïnvloeden tijdens IMRS. De workshop zal geen directe antwoorden geven, maar ervaringsgericht zijn en sturen op exploratie.

Programma;

0-15 We zullen de workshop openen met een aantal stellingen en (wetenschappelijk onderbouwde) antwoorden mbt de invloed van culturele psychologie op het model van SFT.
15-60 Daarna zullen we een rollenspel opvoeren waarbij het publiek het proces bepaald. Op momenten leggen we het rollenspel stil en kan het publiek (digitaal) stemmen met welke interventie het rollenspel te continueren. Op deze manier kan met verschillende aanpakken geëxperimenteerd worden.
60-75 Nabespreking van het rollenspel en ervaringen delen mbt het uitvoeren van IMRS bij mensen met een andere culturele achtergrond.

Sprekers:
Iryna Norkina: Iryna is een klinisch psycholoog-psychotherapeut, gespecialiseerd in positieve psychotherapie (lid van WAPP). Daarnaast werkt ze veel met EFT en SFT (aspirant lid), is ze art therapist en lid van de UACBT (Ukrainian Association of Cognitive and Behaviour therapy). Iryna is verder geschoold als PM+ trainer for trainers.
Esther Haaijema: Esther is psychotherapeut (BIG) en senior schematherapeut en werkzaam bij de Parnassia Groep. Ze werkt meer dan 15 jaar met persoonlijkheidsproblematiek en biedt voornamelijk individuele schematherapie in combinatie met groepstherapie aan. Daarnaast heeft Esther PsyGlobal opgericht, een organisatie die zich richt op het toegankelijk maken van zorg voor anderstaligen door de inzet van internationale psychologen.

Literatuur

Mao, A., Brockman, R., Neo, H., Siu, S., Liu, X.,& Rhodes P., (2022). A qualitative inquiry
into the acceptability of schema therapy in Hong Kong and Singapore: implications for
cultural responsiveness in the practice of schema therapy. The clinical psychologist, 26
(3) 341-350
Kolonia, K., Tsartsara, E., & Giakoumaki, O. (2019). Schema Therapy and the use of
Politeness Plural in Greek-speaking populations: A need for cultural adaptation or a quest
for early maladaptive schemas/modes? The Cognitive Behaviour Therapist, 12, E14.
doi:10.1017/S1754470X18000302