All you need is… Supervisor Competenties in de supervisierelatie

Dr. Truus Kersten
De Akkerdistel

Kernwoorden

STSV-RS, supervisor-supervisant relatie, modi supervisant

Kennisniveau deelnemers

supervisor

Tags doelgroep

Kinderen en adolescenten, Volwassenen, Gezinnen en relaties, Ouderen

Tags thematiek en problematiek

Overig

Workshop

Het supervisorschap wordt tegenwoordig steeds meer gezien als een vak apart, waarbij het laatste decennium door verschillende gremia competenties en richtlijnen voor supervisoren in de GGZ zijn opgesteld (Vanaerschot, Nicolai, Daansen, 2021). In 2014 is de Schema Therapy Supervision Rating Scale (STSV-RS) ontwikkeld. Deze beoordelingsschaal is bedoeld voor het evalueren van de supervisie/supervisor in schematherapie.
Deze workshop zoomt in op één van de specifieke rollen van de supervisor schematherapie zoals beschreven in de STSV-RS: het therapeut/instrument voor limited reparenting zijn voor supervisanten. De supervisor is daarbij gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de supervisant, kortom: op de eigen schema’s en modi van de supervisant en de ontstaansgeschiedenis daarvan. Deze schema’s en modi kunnen niet alleen in de relatie tussen supervisant en cliënt spelen, maar ook in de supervisor-supervisant relatie.
Er kunnen zelfs interactiepatronen ontstaan tussen supervisor en supervisant vanwege de schema’s en modi van beiden. De supervisor dient hier alert op te zijn. Een schemamodus van een supervisant kan blokkerend werken, waardoor het supervisieproces stagneert. In een aantal gevallen kan de stagnatie opgelost worden tijdens de supervisie door de blokkerende modus aan te pakken, in andere gevallen kan het beter zijn om de supervisant voor leertherapie door te verwijzen. In de workshop wordt ingegaan op de vragen: (1) welke modi van supervisanten een rol kunnen spelen in de supervisierelatie en (2) hoe hier mee om te gaan als supervisor met zijn/haar eigen schema’s? Aan de hand van (supervisie)casuïstiek van de workshopgever en de workshopdeelnemers wordt een demonstratie-rollenspel gegeven en geoefend met het inzetten van technieken als de modusdialoog, empathische confrontatie stoelentechniek en limit setting tijdens de supervisiesessie.

Leerdoelen
  • de supervisor kent de supervisorcompetenties van de STSV-RS
  • de supervisor is zich meer bewust van de rol ‘therapeut/instrument voor limited reparenting’
  • de supervisor herkent blokkerende schemamodi van supervisanten en interactiepatronen met eigen modi
  • de supervisor pakt een blokkerende modus van een supervisant adequaat aan middels een passende ST techniek, zodat het supervisieproces weer kan worden vervolgd
Werkvormen

Theoretische inleiding, demonstratie, gebruik van casuïstiek (modi supervisanten), rollenspel

Literatuur
  • American Psychological Association (2015). Guidelines for clinical supervision in health service psychology. American Psychologist, 70, 33-46. (14 pag)
  • Schema Therapy Supervision Rating Scale (STSV-RS), 2014, (Nederlandse vertaling)
  • Vanaerschot, G. Nicolai, N., Daansen, P. (red) 2021, Supervisie als proces: Een gids voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.