Casusconceptualisatie bij jongeren: Haal meer uit je modusmodel!

drs Manon Vincken 1, drs Rosi Reubsaet 2
1 Zuyderland GGZ
2 Huis voor Schematherapie

Kernwoorden

Casusconceptualisatie Jongeren Modusmodel

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Tags doelgroep

Kinderen en adolescenten

Tags thematiek en problematiek

Overig

Workshop

Samenvatting
Een (schematherapeutische) behandeling heeft een goede casusconceptualisatie nodig. Een modusmodel is een cruciaal onderdeel daarvan. Het visualiseren van de modi bevordert inzicht bij de cliënt in zijn of haar patronen. Bovendien helpt visualiseren bij het creëren van gedeelde besluitvorming ten aanzien van de conceptualisering en het behandelplan. Een visueel “bolletjes” modusmodel doet echter abstract aan, terwijl de taal en het kader van SFT juist zo constructief concreet is. Het spreekt jongeren en therapeuten vaak meer aan om modi een persoonlijk “gezicht” te geven, mede passend bij de ontwikkelingsfase waarin individuatie een belangrijke rol speelt. Bovendien komen nogal wat jongeren in zorg omdat de omgeving hen stuurt. Om diverse redenen is het daarom krachtig om een modusmodel zo veel mogelijk te personaliseren. Modi een gezicht geven kan middels modi kaarten, maar ook middels tekeningen. Voorbeelden van meer gepersonaliseerde gevisualiseerde modi komen in deze workshop aan bod. Vragen die schematherapeuten in de jeugd-GGZ bezig kunnen houden worden daarin meegenomen, zoals: hoe zet je comorbide ontwikkelingsproblematiek in je modusmodel, hoe ga je binnen het visualiseren van je casusconceptualisatie om met vragen over classificaties, of hoe kan een modusmodel aansluiten bij een signaleringsplan?

Leerdoelen

In deze actieve workshop leren deelnemers creatief zijn bij het maken van een modusmodel bij jongeren, waarbij geoefend wordt hoe modi concreter en persoonlijk getekend kunnen worden, inclusief de plek van schema’s, trauma en/of aanlegfactoren.

Werkvormen

Een klein deel van de workshop zal bestaan uit kennisoverdracht. Het grootste deel willen we besteden aan voorbeelden uit de praktijk. Voorbeelden worden getoond, maar ook het oefenen met eigen casuïstiek van deelnemers staat centraal.

Literatuur

Van der Linden, T., Roelofs, J. & van Wijk-Herbrink, M. Indicatiestelling en diagnostiek bij schematherapie voor jeugdigen (2020). In J. Roelofs, M van Wijk-Herbrink & M. Boots, Toegepaste schematherapie bij kinderen en adolescenten. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.