De basisbehoeftenwinkel

Lennard Fransen, Minne Roemen-van Haaren, dr. Suzanne Haeyen

 

Workshop

Hoe vrij voel jij je om experiëntieel te werken? Mogen jouw therapieën wel wat speelser? Durf jij je collega’s te begrenzen? Met wie voel jij je verbonden? Hoe zit het met jouw zelfexpressie? Voor welke basisbehoeften mag jij meer opkomen?

In deze workshop staan we stil bij de basisbehoeften.
Een belangrijk onderdeel in schematherapie is de bewustwording van de tekorten in de vervulling van de basisbehoeften in de kindertijd en het opkomen van deze basisbehoeften in het hier en nu (Arntz 2021).
Vaktherapeutische werkvormen maken deze basisbehoeften voelbaar en bieden de mogelijkheid om hier op actieve en speelse wijze mee aan de slag te gaan.

Deelnemers van de workshop worden meegenomen in verschillende manieren van werken met de basisbehoeften, zowel vanuit dramatherapie, psychomotorische therapie als beeldende therapie. De oefeningen sluiten aan bij het boek ‘Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie. Interventies ter versterking van de adaptieve modi’ (Hayen 2022)

In de verschillende werkvormen staan deelnemers stil bij eigen basisbehoeften.

Met elkaar leggen we de link naar je eigen praktijk. Ervaringsgericht werken staat voorop.
Zo breng je een bezoek aan de basisbehoeftenwinkel en maak je een helpend beeld. Via de aangeboden werkvormen worden deelnemers gemotiveerd en geïnspireerd in het ervaring- en oefengericht werken met basisbehoeften.

In deze workshop

  • Ervaar je verschillende vaktherapeutische werkvormen aan den lijve.
  • Leer je hoe je kan werken met de basisbehoeften als therapeutisch uitganspunt
  • Sta je stil bij je eigen basisbehoeften en word je gestimuleerd hier meer voor op te komen.

 

Literatuur

Arntz, A., Rijkeboer, M., Chan, E. et al. (2021). Towards a Reformulated Theory Underlying Schema Therapy: Position Paper of an International Workgroup. Cognitive Therapy and Research 45, 1007–1020. https://doi.org/10.1007/s10608-021-10209-5

Haeyen, S. (2022). Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie. Interventies ter versterking van de adaptieve modi. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.