Discussiegroep – Kan het kort of moet het lang?

Marit Kool1, Fieke Bosma2
1NPI – Arkin
2Onbekend

Kernwoorden

Psychotherapiedosering, Basis-GGZ, Langerdurende schematherapie, Discussiegroep

Kennisniveau deelnemers

Beginner

Tags doelgroep

Volwassenen

Tags thematiek en problematiek

Angststoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Transdiagnostisch, Trauma en PTSS, Stemmingsstoornissen, Overig

Inhoud

In deze discussiegroep wordt stilgestaan bij de vraag of schematherapie een bepaalde therapieduur of aantal sessies behoeft om van een schematherapie te kunnen spreken. Vanuit de invalshoeken van onderzoekers en clinici wordt ingegaan op deze vraag en worden stellingen opgeworpen en verdedigd, zoals:

  • Schematherapie kan alleen kortdurend (in basis-GGZ) als er geen sprake is van een persoonlijkheidsstoornis
  • In schematherapie werk je vanuit de hechtingsrelatie en dat vraagt om een langerdurende psychotherapie

De stellingen worden waar nodig ondersteund met casuïstiek. Ook gaan de panelleden met elkaar het gesprek aan over welke therapie dosering nodig is. Zou de mate waarin iemand al beschikt over een gezond volwassen modus bijvoorbeeld leidend kunnen zijn in de indicatie voor de duur van de therapie? En leidt dat dan tot andere behandeldoelen?
Het doel van deze discussiegroep is om met elkaar het gesprek aan te gaan en deelnemers aan het denken te zetten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van schematherapie in korte trajecten vs langerdurende psychotherapieën. In de discussiegroep pogen we onderzoek en klinische ervaring bij elkaar te brengen. De aanwezigen zullen actief betrokken worden.
De discussiegroep zal geleid worden door een gespreksleider. De panels worden gevormd door Fieke Bosma en Rosanne Hendriks (Basis-GGZ; beide lid van de SIG kortdurende schematherapie) en Marjan Schreurs en Marit Kool (langerdurende schematherapie).

Literatuur
  • Vreeswijk, M.F. van, & Broersen, J. (2017). Handleiding kortdurende schematherapie: Voor groepstherapie en individuele therapie.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Kool, M et al (submitted). Dosage effects of psychodynamic and schema therapy in depressed patients with personality disorders: A 4-arm pragmatic randomised controlled trial.