Modus regisseren binnen groepsschematherapie, samenwerking tussen schematherapeut en dramatherapeut in experiëntiële technieken

drs. Eveline Timmermans – Lenders1, Sanne Claessens1
1Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen – VvG

Kernwoorden

Schematherapie, Experiëntieel, Dramatherapie, Modus regisseren

Kennisniveau deelnemers

gevorderd

Tags doelgroep

Volwassenen

Tags thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen

Workshop

Achtergrond, Theoretisch kader, Evidentie:
In hoeverre wordt de waarheid van de cliënt bepaald door automatische gedachtes, overtuigingen, schema’s en modi? En hoe is hier verandering in aan te brengen zodat cliënten meer in staat geraken te voldoen aan hun eigen emotionele basisbehoeftes. In deze workshop staat het werken met experiëntiële technieken door een schematherapeut gecombineerd met vaktherapeutische technieken door een dramatherapeut centraal. Zowel uit literatuur als praktijkervaring blijkt dat de combinatie van schematherapie en dramatherapie een vruchtbare combinatie is. De verminderde beschikbaarheid van mentaliserend vermogen bij persoonlijkheidsproblematiek kan effectief toegankelijk gemaakt worden door middel van vaktherapie om vervolgens experiëntieel bewerkt te worden binnen de schematherapie. Dramatherapeutische technieken zijn daarmee een aanvulling op het experiëntieel werken van de schematherapeut.
In de workshop zal een demonstratie gegeven worden door ervaren groepsschematherapeuten in samenwerking met een dramatherapeut om te komen tot een diepergaande vorm van experiëntieel werken met modi adhv zowel experiëntiële als dramatherapeutische technieken. Tevens krijgen deelnemers in de workshop de mogelijkheid om zelf ervaring op te doen in de samenwerking met een dramatherapeut, en / of een bijdrage te leveren in het gezamenlijk nadenken over en uitvoeren van diverse interventies ter bevordering van het experiëntieel werken.

Leerdoelen
  • Na het volgen van deze workshop hebben deelnemers inzicht in de wijze waarop groepsschematherapie op experiëntiële wijze gecombineerd kan worden met dramatherapeutische technieken.
  • Na het volgen van deze workshop hebben deelnemers ervaring opgedaan met en technieken geleerd hoe experiëntieel werken verder verankerd kan worden vanuit zowel schematherapie als vaktherapie.
  • Na het volgen van deze workshop hebben deelnemers kennis gemaakt met de dramatherapeutische techniek modus regisseren en hoe deze toegepast kan worden binnen groepsschematherapie.
Werkvormen
  • Presentatie over de werkwijze bij het combineren van experiëntiële schematherapie interventies met dramatherapeutische technieken binnen groepsschematherapie.
  • Na deze uitleg zal er een demonstratie van de techniek modus regisseren plaatsvinden.
  • Gevolgd door een interactief rollenspel waarbij workshop deelnemers een actieve rol kunnen innemen op diverse gebieden.
Aansluiting thema basisbehoeftes binnen schematherapie: Ja.

Door middel van deze
techniek treedt er correctie in basisbehoeftes op en leert een cliënt beter zorgdragen voor eigen basisbehoeftes.

Literatuur
  • Farrell J.M., Shaw I.A. (2012). Group Schema Therapy For Borderline Personality Disorder, A Step-by-Step Treatment Manual with Patient Workbook. Wiley-Blackwell, Chichester West Sussex.
  • Haeyen S. (2022). Schemagerichte werkvormen voor vaktherapie – interventies ter versterking van de adaptieve modi. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
  • Reubaet R.J. (2018). Schematherapie: werken met fases in de klinische praktijk. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.