Taking the Right Turn (Groepstherapie met Cluster C)

drs. Edith Tjoa 1, drs. Eelco Muste 2
1 PsyQ, 2 Cirya GGZ

Kernwoorden

groepstherapie, Cluster C, groepsoefeningen

Kennisniveau deelnemers

alle niveaus

Tags doelgroep

Volwassenen

Tags thematiek en problematiek

Persoonlijkheidsstoornissen

Workshop

INTRO

Vanaf 2018 ontwikkelden wij het 30 sessies protocol voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen en aanhoudende depressieve en/of angstklachten. De handleiding en het werkboek werden in 2021 gepubliceerd. We zijn inmiddels dus een aantal jaren verder en in de afgelopen jaren vond er een pilot onderzoek plaats. Op dit moment lopen er twee onderzoeken naar Cluster C-persoonlijkheids-stoornissen waarin het 30 sessies protocol één van de condities is. Uit het pilot onderzoek kwam naar voren dat er verschil is in effectiviteit tussen de verschillende cluster C persoonlijkheidsstoornissen. In deze workshop delen wij onze ervaringen en de ervaringen van de (gesuperviseerde) therapeuten met u. We besteden aandacht aan de verschillende persoonlijkheidsstoornissen in het C cluster. Waar moet u op letten bij een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis, wat kunt u verwachten van iemand met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis en welke strategieën sluiten goed aan bij mensen waarbij de vermijding voorop staat.

LEERDOEL

  • Kennis opdoen over cliënten uit Cluster C.
  • Kennis opdoen over de specifieke uitdagingen bij het doen van groepstherapie met deze doelgroep.
  • Praktische uitwerking in oefeningen met deze doelgroep in groepsschematherapie
  • Zelf ervaren van de oefeningen in rollenspellen en het opdoen van ervaringen door in kleine subgroepjes te oefenen als therapeut.

WERKVORM

  • Korte theoretische introductie 30-sessies protocol groepsschematherapie
  • In rollenspellen oefenen (lastige momenten in de groep, stagnatie bij cliënten en wat vaak goed werkt in de groep)
Literatuur

Tjoa, E.E.M.L. & Muste E.H (2021) -Handleiding groepsschematherapie voor Cluster C-Persoonlijkheidsstoornissen. Houten; Bohn, Stafleu van Loghum.

Tjoa, E.E.M.L. & Muste E.H. (2021)- Werkboek groepsschematherapie voor Cluster C-Persoonlijkheidsstoornissen. Houten, Bohn, Stafleu van Loghum.

Farrell, J.M., Reiss, N.,& Shaw, I.A. (2014) -Schematherapie in de klinische praktijk. Amsterdam. Uitgeverij Nieuwezijds.